DotacjeWeryfikacja procesu aplikowania

1. Wysłanie ankiety kwalifikującej do Klienta

Zadanie KM Projekt
Cel: Pozyskanie informacji o planowanych inwestycjach

2. Wypełnienie ankiety kwalifikującej przez Klienta

Zadanie Twoje
Cel: Klient wskazuje wszystkie planowane inwestycje do sprawdzenia możliwości Zdobycia Dotacji

3. Szczegółowa analiza możliwości pozyskania Dotacji

Zadanie KM Projekt
Cel: Przedstawienie najlepszych możliwości Zdobycia Dotacji i wskazanie kolejnych kroków do wykonania w celu Zdobycia Dotacji

4. Podpisanie umowy na Zdobycie Dotacji na 1 Inwestycję

Zadanie wspólne
Cel: rozpoczęcie procesu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej

5. Wyznaczenie Opiekuna Projektu

Zadanie Wspólne
Cel: uzyskanie szczegółowych informacji do przygotowania dokumentacji

6. Indywidualna weryfikacja projektu

Zadanie KM Projekt
Cel: maksymalizacja ilości punktów, przygotowanie skutecznej dokumentacji aplikacyjnej oraz oczekiwanie na ogłoszenie konkursu i złożenie wniosku

7. Weryfikacja dokumentacji oraz ocena

Zadanie Instytucji Finansującej
Trwa zazwyczaj około 3-4 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Instytucji Finansującej

8. Rozstrzygnięcie konkursu

Dzień zwycięstwa
Ogłoszenie wyników konkursu i listy rankingowej projektów

9. Podpisanie umowy

Zadanie Wspólne
Cel: przygotowanie załączników do umowy oraz harmonogramu

10. Realizacja inwestycji + Skuteczne Rozliczenie

Zadanie Wspólne

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami klikając poniższy przycisk.

Kliknij w przycisk po prawej i skontaktuj się z naszym konsultantem