Pierwszy nabór na termomodernizacje w 2021 r.

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Wnioski można składać w terminie:

od 29.03.2021 r. do 28.05.2021 r.

 

 

CELEM PROJEKTU, jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085).
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 (dotyczy wyłącznie TBSów)).

 

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania: 50 000 000 PLN

Minimalna wartość projektu:     brak

Maksymalna wartość projektu:     brak

 

Przykładowe koszty?

Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmującej takie elementy jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

W zakresie określonym przez audyt energetyczny finansowane mogą być dodatkowe elementy poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (tj. poprzez zastosowanie różnego rodzaju technologii czy rozwiązań np. montaż windy, podjazdów, barierek lub inne udogodnienia). Prace budowlane w zakresie poprawy dostępności budynku będą prowadzone w zakresie proporcjonalnym i adekwatnym do głównego celu projektu, którym pozostaje poprawa efektywności energetycznej budynku.

Wysokość Dotacji (%):

Do 75% kosztów kwalifikowanych

Wielkość części dotacyjnej będzie uzależniona od osiągniętego stopnia redukcji zużycia energii. 

Termin składania wniosków do konkursu
NABÓR TRWA!!!

ŚPIESZ SIĘ!!!

WYKORZYSTAJ SZANSE I PRZEŚLIJ DO NAS LISTĘ BUDYNKÓW na 1 z 3 sposobów:

1) mailem na adres biuro@DoradcaUnii.pl

2) pocztą/osobiście:

Centrum Doradztwa Europejskiego

Armii Krajowej 10/8 , 50-541 Wrocław

3) Podpisany scan fax-em na numer:

(71) 733 69 04

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.