Tarcza – 75 000 000 000 PLN dla mikro, małych i średnich Firm

Tarcza Finansowa PFR dla Mikro Małych i Średnich Firm w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 wsparcia w walce ze skutkami pandemii Sars-Cov-2.

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Mikro Małych i Średnich Firm w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0, wsparcia w walce ze skutkami pandemii Sars-Cov-2.

Wnioski można składać w terminie:

Nabór ciągły do wyczerpania puli

Zasada „kto pierwszy, ten lepszy”

CELEM PROJEKTU jest pomoc przedsiębiorstwom w przetrwaniu czasu trwania pandemii Sars-Cov-2.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą hybrydy, części umarzalnej i zwrotnej.

Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa
Środki do rozdysponowania 25 000 000 000 PLN 50 000 000 000 PLN
W tym środki bezzwrotne 16 000 000 000 PLN 32 000 000 000 PLN
Przeznaczenie środków ·         pokrycie kosztów działalności

·         pensje pracowników

·         dostęp do dodatkowych środków

·         zapobiegnie zatorom płatniczych, utracie płynności

Subwencja może być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników.
25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów.

Kryteria kwalifikujące
  • w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców
  • którzy odnotowali co najmniej 25% spadek obrotów w następstwie COVID – 19
  • nie będący w stanie likwidacji lub w stanie upadłości
  • rozliczający podatki w Polsce
  • prowadzący działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku
  • nie zalegający z podatkami i ze składkami na ubezpieczenia społeczne
  • nie będący instytucjami finansowymi
Podział przedsiębiorstw Zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Zatrudniających 10-249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln €  lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln €
Rodzaje zabezpieczeń Wekslowe
Wysokość umorzenia (%):  75%

Przykład dla mikro przedsiębiorstwa

Środki bezzwrotne 90 000 PLN 

Przykład dla małego i średniego przedsiębiorstwa

Środki bezzwrotne 750 000 PLN 

Chciałbyś zdobyć te środki?

Zgłoś się do nas.

Zadzwoń:

71 733 69 02

lub napisz @:

biuro@DoradcaUnii.pl

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do zdobycia pomocy.

Wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.