Profilaktyka otyłości u osób dorosłych woj. kujawsko – pomorskie

Działanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne  – Program redukcji otyłości u osób dorosłych woj. kujawsko-pomorskiego

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne  – Program redukcji otyłości u osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO 8.6.2. woj. kujawsko-pomorskie)

 

 

Wnioski można składać w terminie:

do 29.05.2020 r.

 

 

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, świadczenia opieki zdrowotnej będą przez nich realizowane.

 

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:

35 193 070,59 zł

Minimalna wartość projektu:

100 000 zł  

Maksymalna wartość projektu:

brak       

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Program redukcji otyłości u osób dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim

Przykładowe koszty?

  • Wizyta kwalifikacyjna do badania
  • Materiały edukacyjne
  • Badania kwalifikacyjne

Wysokość Dotacji (%):

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

 

 

Chciałbyś również zdobyć Dotacje na ten cel?

Zgłoś się do nas.

To już OSTATNIA szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.