Pieniądze na sprzęt do udzielania świadczeń medycznych

Zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego (7.2 RPO woj. łódzkie).

 

Wnioski można składać w terminie:

Czerwiec 2020r.

CELEM PROJEKTU jest zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

 

Kto może Zdobyć Dotację?

W ramach projektów dotyczących wsparcia podmiotów udzielających

świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz

opieki paliatywnej i hospicyjnej:

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o działalności leczniczej)

W przypadku pozostałych projektów:

  • podmioty lecznicze działające jako przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o działalności leczniczej)
  • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej.

Z wyżej wskazanych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie w ramach działania zostanie przyznane wyłącznie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych adekwatnych do zakresu projektu.

W przypadku podmiotu  wykonującego działalność leczniczą, który planuje poszerzyć prowadzoną działalność, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych zakresem projektu finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.

Projekty dotyczące POZ powinny przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej, poprzez wzmocnienie roli lekarza POZ, jako kierującego i tworzenie większych struktur świadczeniodawców integrujących podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) z leczeniem szpitalnym. Ponadto projekty w zakresie POZ i AOS powinny uwzględniać wsparcie w zakresie środowiskowych form opieki (wyłącznie, jako element większego projektu).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:        39 428 000 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            brak

Minimalna wartość projektu:                                            brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

  1. budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami
  2. zakup wyrobów medycznych, wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych

Jako element projektu niezbędny do osiągnięcia celu realizowanego przedsięwzięcia możliwy będzie zakup oprogramowania i sprzętu IT.

Projekty polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów będą niekwalifikowalne, chyba że ich realizacja będzie uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Przykładowe koszty?

  • Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • Modernizacja i doposażenie opieki ambulatoryjnej,
  • utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG.

Wysokość Dotacji (%):

85-90% kosztów kwalifikowanych

Chciałbyś również zdobyć Dotacje na ten cel?

Zgłoś się do nas.

To już OSTATNIA szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.