Go To Brand – Są pieniądze na Rozwój Eksportu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

 

Wnioski można składać w terminie:

Do wyczerpania puli

 

 

CELEM PROJEKTU jest pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnych

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania: 300 000 000 zł

Minimalna wartość projektu: brak

Maksymalna wartość projektu: 1 000 000 zł                                    

Maksymalna wartość dofinansowania: 425 670 zł                                    

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą

Przykładowe koszty

Zalicza się koszty:

 • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • podróży służbowych pracowników,
 • koszty diet,
 • Koszty noclegów,
 • Koszty przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób oraz eksponatów,
 • odprawy celnej i spedycji,
 • bagażu i nadbagażu,
 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 • wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego, nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki,
 • reklamy w mediach targowych,
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie:
 • wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu,
 • zakupu usług tłumaczenia,
 • zakupu usług cateringowych,
 • zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej,
 • koszty nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak:
 • gadżety reklamowe,
 • materiały drukowane, np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,
 • zagranicznej reklamy prasowej, internetowej,
 • reklamy w katalogach targowych i branżowych,
 • organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),
 • przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Wysokość Dotacji (%):

do 85% wartości projektu:

–  do 60% – dla średniego przedsiębiorcy,

–  do 75% – dla małego przedsiębiorcy,

–  do 85% – dla mikro przedsiębiorcy.

Chciałbyś również zdobyć Dotacje na ten cel?

Zgłoś się do nas.

W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.