DDom – czym jest dzienny dom opieki medycznej?

DDom – jest to dzienny dom opieki medyczne. Jest do placówka w formie opieki czasowej (8-10 godzin dziennie). Jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi.

Podopiecznymi tego typu placówki mogą być osoby spełniające określone kryteria, w szczególności powyżej 60 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie bez opieki lub tylko pod opieką podstawową opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej. Oczywiście nie wymaga również całodobowego nadzoru personelu medycznego.

W zakresie świadczeń opieki w tego typu placówce można znaleźć:

 • opieka pielęgniarska,
 • edukacja podopiecznego w temacie samoopieki,
 • zajęcia usprawniające ruchowo,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • specjalistyczne konsultacje lekarskie – w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego,
 • odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie,
 • arteterapia, muzykoterapia, ćwiczenia poznawcze, pamięciowe, ergoterapia, choreoterapia
 • zajęcia dodatkowe służące zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu w DDOM np. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, terapeutyczne,
 • pomoc psychologiczną zapewniającą wsparcie dla seniorów i ich rodzin,
 • zapewnienie transportu do i z miejsca zamieszkania.

https://rzeszow.tvp.pl/42163388/podkarpackie-skarby-rpo

Przykładowe koszty w ramach tego typu placówki

 • dowóz uczestników,
 • ciepły posiłek,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
 • usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego,
 • udział w zajęciach terapeutycznych,
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • najem lokalu,
 • dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.
 • wynagrodzenie personelu placówki w zależności od potrzeb

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel lub skala Katza w zależności od placówki). Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

– w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Jeśli chodzi o personel, w jego skład może wchodzić w zależności od potrzeb podopiecznych:

 • lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii
 • pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę
 • nad pacjentem
 • pielęgniarka
 • osoby prowadzące fizjoterapię
 • opiekun medyczny
 • terapeuta zajęciowy
 • psycholog
 • psychoterapeuta
 • opiekun
 • terapeuta zajęciowy
 • instruktor terapii zajęciowej
 • animator kulturalny
 • pracownik socjalny
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • fizjoterapeuta
 • dietetyk
 • logopeda

Pomieszczenia muszą być dostosowane dla osób niesamodzielnych i starszych.  Skład pomieszczeń placówki oczywiście jest uzależnione od typu zajęć, wielkości placówki itp. Placówka tego typu składa się z reguły z takich pomieszczeń jak:

1) szatnia;

2) toalety dla pacjentów – odrębne dla kobiet, mężczyzn oraz personelu;

3) łazienka z umywalką, prysznicem i krzesełkiem wraz z uchwytami oraz wydzielonym

pomieszczeniem na środki przeznaczone do pielęgnacji i higieny;

4) dyżurka lekarska i pielęgniarska oraz gabinet pracy psychologa z pełnym

wyposażeniem;

5) pomieszczenie wyposażone w sprzęt do terapii zajęciowej;

6) pomieszczenie lub miejsce na sprzęt medyczny i bieliznę pościelową;

7) pomieszczenie ze stołami i krzesłami, służące jako miejsce spotkań i jadalnia,

pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny wyposażony w sprzęt, urządzenia

i naczynia do przygotowania i spożywania posiłku, pomieszczenie z zestawem

wypoczynkowym i sprzętem audiowizualnym (może być wspólne z terapią zajęciową

oraz jadalnią);

8) pomieszczenia do rehabilitacji leczniczej wyposażone co najmniej w następujący sprzęt do:

 • kinezyterapii (piłki, laski do ćwiczeń, drabinki, materace, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny, UGUL),
 • krioterapii miejscowej,
 • masażu (stół do masażu),
 • elektrolecznictwa,
 • światłolecznictwa,
 • leczenia polem elektromagnetycznym.

9) pomieszczenie dla chorych częściowo leżących z co najmniej 2 łóżkami na 10-15

uczestników programu, szafką przyłóżkową oraz umywalką w pomieszczeniu;

10) gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

W dziennym domu opieki medycznej musi być zapewniony następujący sprzęt medyczny:

1) aparat EKG;

2) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej;

3) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;

4) zestaw do reanimacji;

5) glukometr;

6) stetoskop;

7) kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie.

Długość finansowania projektu DDom z Funduszy Unijnych zależy od regionu oraz okresu, od 1 roku do 3 lat.

Wzór skierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Wzór oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej 

Przykład projektu:

 

 

Razem koszty kwalifikowane:            3 595 193,36 PLN

Poziom dotacji :                                       80-95% w zależności od województwa

Wartość Zdobytej Dotacji:                   (93% – 3 343 529,83 PLN)

Chciałbyś również zdobyć Dotacje na ten cel?

Zgłoś się do nas.

W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.