Dostępność Plus – są pieniądze na windy

Został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie Dotacji do 40% połączonej z preferencyjną pożyczką z Funduszu Dostępności na realizacje przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski można składać w terminie: do wyczerpania puli

CELEM PROJEKTU

Projekt przewiduje fundusze na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.

Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON.

Kto może Zdobyć?

m.in. Spółdzielnie Mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania: 43 000 000 PLN

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Projekty na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności w szczególności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej.

Wsparcie może być kierowane na zamontowanie nowych dźwigów osobowych w budynkach.

Uruchamianie dotacji

Uruchamianie dotacji może następować w formie:

 • bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców/dostawców, na podstawie przedstawionych przez Inwestora oryginałów faktur,
 • zaliczek,
 • refundacji opłaconych wcześniej faktur.

Przykładowe koszty?

 • audyt potrzeb w zakresie dostępności,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • podatek VAT (może być finansowany z pożyczki jeżeli nie ma prawnych możliwości jego odzyskania),
 • zakup, wytworzenie oraz koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
 • nadzór inwestorski,
 • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), oceny i opinie konserwatorskie, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
 • koszty opłat administracyjnych, notarialnych i sądowych, itp.,

Wysokość finansowania (%):

100%

Wysokość dotacji (%):

Do 40 % kosztów w zależności od spełnienia kryterium

 • kryterium terytorialne – obliczane wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy na której terenie znajduje się inwestycja:
  1. 10% umorzenia jeżeli wskaźnik wynosi 80,00 i więcej;
  2. 8% umorzenia jeżeli wskaźnik wynosi od 50,00 do 79,99;
  3. 5% umorzenia jeżeli wskaźnik wynosi od 30,00 do49,99;
  4. 0% umorzenia jeżeli wskaźnik wynosi poniżej 30,00;
 • kryterium przeznaczenia budynku – 10% umorzenia, jeżeli inwestycja dotyczy budynku wielorodzinnego;
 • kryterium społeczne– obliczane wg udziału Osób uprawnionych do skorzystania z kryterium społecznego w ogólnej liczbie osób zamieszkałych w budynku:
  1. 20% umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60%;
  2. 10% umorzenia, gdy udział wynosi od 40% do 60%;
  3. 0% umorzenia, gdy udział wynosi poniżej 40%;

Korzyści pożyczki

 • preferencyjne oprocentowanie – od 0,15% w skali roku  w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis),
 • długi okres spłaty – do 20 lat,
 • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • możliwość skorzystania z dotacji do 40% kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków (szczegółowe warunki umorzenia poniżej),
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.