Poprawienie dostępności budynków – windy, podjazdy i inne.

Już tej jesieni BGK uruchomi planuje uruchomić program nisko oprocentowanych pożyczek na likwidacje barier architektonicznych.

Minister Inwestycji i Rozwoju oraz prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w ostatnich tygodniach podpisali umowę, dzięki której BGK już tej jesieni uruchomi specjalny program nisko oprocentowanych pożyczek. Fundusze w ramach tych pożyczek będzie można przeznaczyć na likwidacje barier architektonicznej i poprawę dostępności budynków dla wszystkich.

W ramach programu zostaną sfinansowane likwidacje barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.
Będzie miało to formę preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.

Pożyczki będą skierowane głównie do sektora publicznego:

 • urzędy,
 • szkoły,
 • przychodnie,
 • spółdzielnie i wspólnot mieszkaniowych.

Będą mogły z nich skorzystać także:

 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • instytucje kultury,
 • właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Projekt sfinansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i BGK.

W ramach programu pieniądze będzie można przeznaczyć na:

 • windy w budynkach wielokondygnacyjnych,
 • likwidacja zbędnych schodków,
 • podjazdy,
 • montaż uchwytów i poręczy,
 • mechanizmy otwierania drzwi i okien

BGK przewiduje uruchomienie preferencyjnych pożyczek na jesieni 2019 roku. Program pożyczek jest częścią rządowego programu Dostępność Plus.

Czym jest program Dostępność Plus?

Jest to program, który ma na celu zapewnienie swobodnego udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach na przykład:

 • seniorom,
 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • rodzicom z dziećmi,
 • kobietom w ciąży.

Koncentruje się on na ośmiu obszarach:

 • architektura,
 • transport,
 • edukacja,
 • służba zdrowia,
 • cyfryzacja,
 • usługi,
 • konkurencyjność,

Program to nie tylko fundusze na dostępność, ale też rozwiązania prawne, takie jak przyjęty w czerwcu przez rządu projekt ustawy  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.