Aktualne dotacje – rozwój przedsiębiorstw, efektywność energetyczna

Aktualne dofinansowania dla firm z sektora MŚP i perspektywy na dalsze lata.

Pomimo ostatnich zawirowań związanych z kwestią praworządności Polski, długofalowa polityka unijna wydaje się pozostawać stabilna a instrumenty wsparcia wciąż są atrakcyjne.

W Strategii Europa 2020 określono przyszłe priorytety wsparcia, którymi będą: inteligentny rozwój dzięki innowacjom i wdrażaniu prac B+R oraz rozwój zrównoważonych przedsiębiorstw, przyjaznych dla środowiska naturalnego. Jest to zatem pożądany kierunek inwestycyjny, który będzie przynosił długofalowe korzyści ekonomiczne przy wsparciu Unii Europejskiej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi dofinansowaniami, które umożliwią Państwu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, implementację innowacji oraz poprawę przyszłych strumieni przychodów np. z tytułu wprowadzenia nowego, ulepszonego produktu lub usługi na rynek. Plany inwestycyjne dzięki współpracy z Centrum Doradztwa Europejskiego będą mogły zostać zrealizowane przy najniższym możliwym koszcie kapitału – dzięki bezzwrotnym dotacjom!

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.