Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP

WPROWADŹ INNOWACJĘ W SWOJEJ FIRMIE Z POMOCĄ NAUKOWCÓW

Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe oraz inwestycje.
W I usługowym etapie dofinansowujemy zakup usługi świadczonej przez jednostkę naukową, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii, projektu wzorniczego lub usługi. Możesz otrzymać nawet 340 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85%.
Z pieniędzy na inwestycje (II etap) możesz skorzystać jeśli z sukcesem zakończyłeś projekt w ramach usługowych edycji konkursu i masz zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową. Teraz możesz wdrożyć swój pomysł na innowację technologiczną. Na inwestycje otrzymasz nawet 560 tys. zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 70%. Środki te możesz wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.