4.1 OZE

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych


Farmy fotowoltaiczne – przychód pasywny 30 000 PLN miesięcznie z instalacji 1 MW!

Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących np. energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika)
do 2 MWe/MWth.
Efektywny poziom dofinansowania: 50-70%.

Obecnie dotacje są dostępne dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.